Sản phẩm

Các sản phẩm công nghệ hoàn toàn được VSTech nghiên cứu & phát triển: Máy xử lý ảnh công nghiệp, Camera công nghiệp, Phần mềm xử lý ảnh MVS

Máy xử lý ảnh công nghiệp - CVS

Máy xử lý ảnh công nghiệp (CVS) là dòng máy được tích hợp sẵn phần mềm chuyên dụng cho việc xử lý ảnh công nghiệp. Máy có thể kết nối với 1 hoặc 2 camera cùng lúc và thực hiện các nhiệm vụ: phát hiện thiếu sản phẩm, phát hiện các lỗi ngoại dạng trên bề mặt sản phẩm hay đọc barcode .v.v... Máy cũng hỗ trợ giao tiếp RS-232 và các kênh giao tiếp I/O giúp thu thập tín hiệu cảm biến và xuất tín hiệu phân loại sản phẩm.

Chi tiết
Camera công nghiệp

Camera công nghiệp VSTech có thiết kế đơn giản, cung cấp hình ảnh chất lượng, hiệu suất vượt trội với chi phí thấp

Chi tiết
Phần mềm MVS20 - Phát hiện lỗi bề mặt sản phẩm bằng hình ảnh

Phần mềm MVS20 (Machine Vision Software - 20) - là phần mềm phát hiện lỗi bề mặt sản phẩm bằng hình ảnh, áp dụng MVS20 sẽ giúp giảm con người, nâng cao năng suất và kiểm soát chất lượng sản phẩm!

Chi tiết
Phần mềm MVS-C- Phần mềm kiểm tra màu sắc

MVS-C là phần mềm kiểm tra màu sắc sản phẩm giúp tự động hóa dây truyền sản xuất, giảm con người, nâng cao năng suất và kiểm soát chất lượng sản phẩm!

Chi tiết
Phần mềm MVS-B- Nhận diện và phân loại Barcode

MVS-B là phần mềm nhận diện barcode và phân loại sản phẩm bằng barcode giúp tự động hóa dây truyền sản xuất, giảm con người, nâng cao năng suất và kiểm soát chất lượng sản phẩm!

Chi tiết
Phần mềm VLS8 - Nhận diện biên và điều khiển máy cắt Laser

VLS8- là phần mềm nhận diện biên sản phẩm, điều khiển máy laser tự động cắt theo biên giúp tự động hóa dây truyền sản xuất, giảm con người, nâng cao năng suất !

Chi tiết
Phần mềm MVS-OCV phát hiện lỗi in DATE

Phần mềm MVS-OCV (Machine Vision Software - Optical Character Verify) - là phần mềm phát hiện lỗi in DATE trên bề mặt sản phẩm bằng hình ảnh. Áp dụng MVS-OCV sẽ giúp giảm con người, nâng cao năng suất và kiểm soát chất lượng sản phẩm!

Chi tiết
Phần mềm MVS-IPC nhận diện mã hàng và in nhãn sản phẩm bằng hình ảnh

Phần mềm MVS-IPC (Machine Vision Software - Identify Product Codes) - là phần mềm nhận diện mã hàng bằng hình ảnh đường biên của sản phẩm và in nhãn sản phẩm. Áp dụng MVS-IPC sẽ giúp giảm con người, nâng cao năng suất và ngăn ngừa sai sót.

Chi tiết
Phần mềm MVS-AIC kiểm tra/đếm số lượng sản phẩm

Phần mềm MVS-AIC (Machine Vision Software - AI Counter) - là phần mềm kiếm tra/ đếm số lượng sản phẩm. Áp dụng MVS-AIC sẽ giúp giảm con người, nâng cao năng suất và ngăn ngừa sai sót.

Chi tiết
Phần mềm MVS-M10 kiểm tra kích thước bằng hình ảnh

MVS-M10 là phần mềm kiểm tra/đo kích thước sản phẩm bằng hình ảnh. Áp dụng MVS-M10 sẽ giúp giảm con người, nâng cao năng suất và ngăn ngừa sai sót.

Chi tiết

Đối tác và khách hàng

VSTech đã cung cấp sản phẩm và giải pháp công nghệ cho nhiều khách hàng lớn.