NHẬN DIỆN/KIỂM TRA MÀU SẮC

I - Mô tả

Màu sắc được sử dụng nhiều trong các ứng dụng xử lý ảnh công nghiệp như: Nhận diện sản phẩm, phân loại sản phẩm, kiểm tra và phát hiện lỗi bề mặt .v.v. Việc sử dụng 1 cảm biến màu có thể hiệu quả khi bạn chỉ kiểm tra 1 khu vực rất nhỏ, nhưng khi khu vực cần kiểm tra có diện tích lớn thì bài toán sẽ phức tạp hơn khiến bạn có thể phải thay đổi phương án xử lý. Sử dụng Camera lúc này là 1 lựa chọn tốt để thay thế cảm biến màu. Nếu bạn sử dụng 1 camera độ phân giải là 640x480 (px) tức là bạn đã có 640x480 =307.200 điểm ảnh, mỗi điểm ảnh có thể được coi là 1 cảm biến có độ phân giải là 24bits sẽ mang lại cho bạn kết quả nhận diện hay kiểm tra sản phẩm dựa vào màu sắc hiệu quả nhất. 

Mô phỏng hệ thống phân loại sản phẩm bằng màu sắc

II- Một số ứng dụng

1. Phát hiện ngược chiều linh kiện/ sản phẩm dựa vào màu sắc

2. Kiểm tra số lượng viên thuốc trong vỉ dựa vào màu sắc

3. Kiểm tra khuôn ép nhựa

Tag: #cameracongnghiep #xulyanhcongnghiep #visionsystem #machinevision #mayxulyanhcongnghiep #CVS #VMS

Tham gia bình luận