KIỂM TRA KÍ TỰ QUANG HỌC (OCV)

I- Mô tả

Ứng dụng kiểm tra kí tự quang học được ứng dụng chính là xác minh các kí tự như ngày tháng, mã sản phẩm… được in trên bao bì sản phẩm. Giải pháp OCV của VSTECH có thể dựa trên các phông chữ có sẵn hoặc có thể lấy mẫu trực tiếp giúp việc xác minh chất lượng in trở nên vô cùng đơn giản. Thời gian xử lý hình ảnh vô cùng thấp (cỡ dưới 10ms) kết hợp với Camera đọc hình tốc độ cao hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu sản xuất với năng suất lên đến trên 90.000 sản phẩm / 1 giờ. Giải pháp OCV của VSTECH cũng phù hợp với các ứng dụng sản phẩm bị xoay, vị trí không cố định hoặc ánh sáng môi trường thay đổi liên tục.

II- Một số ứng dụng

1. Nhận diện chữ khắc trên bề mặt

2. Nhận diện biển số xe máy

3. Nhận diện chữ in trên bề mặt sản phẩm

4. Kiểm tra kí tự in phun

Đây là 1 ứng dụng kiểm tra kí tự quang học được in trên bề mặt sản phẩm hoặc trên bao bì sản phẩm. Giải pháp sử dụng camera công nghiệp rõ nét, tốc độ cao, có thể chụp và xử lý tới 10 sản phẩm/giây di chuyển trên băng truyền. Giải pháp có thể phát hiện các lỗi sau: - In thiếu, in sai kí tự, in sai vị trí - In mất nét - Chữ in bị nhòe, dính mực - Chữ bị co giãn Đặc biệt phần mềm phiên bản mới nhất sử dụng thuật toán Deep Learning giúp kết quả không phụ thuộc nhiều vào ánh sáng, khiến việc vận hành hệ thống được dễ dàng hơn. Phần mềm nhận diện có thể dựa trên các phông chữ có sẵn hoặc có thể lấy mẫu trực tiếp giúp việc xác minh chất lượng in trở nên vô cùng đơn giản. Giải pháp kiểm tra kí tự in phun của VSTech cũng phù hợp với các ứng dụng sản phẩm bị xoay, bề mặt sản phẩm có thể lồi lõm,, vị trí in không cố định.

 

Tag: #cameracongnghiep #xulyanhcongnghiep #visionsystem #machinevision #mayxulyanhcongnghiep #CVS #VMS #kiemtraloibematsanpham #inphun #mayincongnghiep

Tham gia bình luận