ĐO LƯỜNG/KIỂM TRA KÍCH THƯỚC KHÔNG TIẾP XÚC

I- Mô tả

Các phép đo truyền thống được thực hiện với các dụng cụ đo bằng cơ (đã được hiệu chỉnh rất chính xác) và người thực hiện đo phải được huấn luyện về kĩ thuật đo mới đảm bảo kết quả đo có độ tin cậy cao. Khi sản xuất hàng loạt, sản phẩm rất nhiều & nhỏ, khiến cho việc kiểm tra kích thước sản phẩm bằng con người trở nên hết sức khó khăn và tốn kém. VSTECH cung cấp giải pháp đo kiểm kích thước không tiếp xúc dùng camera giúp xác định chính xác (cỡ dưới 10µm và bằng 10% dung sai kích thước bản vẽ) với tốc độ cao các: khoảng cách, góc, diện tích, độ khớp đường, độ khớp tròn … Từ đó nhà máy của bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí nhân công, giảm được tối đa sai sót so với phương pháp đo kiểm truyền thống.

II- Một số ứng dụng

1. Kiểm tra độ giãn dài của sản phẩm

2. Kiểm tra kích thước cây kềm

Tag: #cameracongnghiep #xulyanhcongnghiep #visionsystem #machinevision #mayxulyanhcongnghiep #CVS #VMS

Tham gia bình luận