phan-mem-mvs-b-nhan-dien-va-phan-loai-barcode

Phần mềm MVS-B- Nhận diện và phân loại Barcode

Mã hàng: 1089772

Đơn giá : Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

I- Mô tả

MVS-B là phần mềm nhận diện barcode và phân loại sản phẩm bằng barcode giúp tự động hóa dây truyền sản xuất, giảm con người, nâng cao năng suất và kiểm soát chất lượng sản phẩm!
- Hỗ trợ các camera chuẩn USB, GigE, IP, Camera Link.

- Lưu trữ (mọi dữ liệu kiểm tra bao gồm cả hình ảnh) Database SQL, Excel, txt...

- Tốc độ kiểm tra lên đến 20 sản phẩm/giây.

II- MVS-B cho ai?

- Kĩ sư cải tiến dây truyền sản xuất trong nhà máy
- Kĩ sư (doanh nghiệp) tích hợp giải pháp công nghiệp.
- Cá nhân nghiên cứu phát triển ứng dụng xử lý ảnh công nghiệp.

III- MVS-B làm được gì?
- Nhận diện và kiểm tra barcode.
- Phân loại sản phẩm trên dây truyền sản xuất dựa vào barcode

IV- Yêu cầu cấu hình CPU

Yêu cầu

Tối thiểu

Bộ vi xử lý

Pentium 4/M or equivalent

Bộ nhớ

512 MB RAM

Ổ cứng trống tối thiểu

32 GB

Hệ điều hành

  • Windows 10 (32- and 64-bit)
  • Windows 10 IoT Enterprise (64-bit)
  • Windows 8.1 (32- and 64-bit)
  • Windows 7 SP1 (32- and 64-bit)
  • Windows Embedded Standard 7 SP1(32- and 64-bit)
  • Windows Server 2012 R2 (64-bit)
  • Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit)

 

IV- Ứng dụng

1. Yêu cầu thực tế:

Trên băng truyền chính có 3 loại sản phẩm nối đuôi nhau chạy liên tục không ngừng. Trên mỗi sản phẩm đều có in hình 1 mã barcode (1D hoặc 2D) khác nhau tại 1 vị trí nhất định trên sản phẩm. Yêu cầu đọc barcode và phân loại sản phẩm, sau khi phân loại: mỗi loại sản phẩm sẽ chạy ra 1 băng truyền nhánh riêng biệt, loại A sẽ chạy sang Line A, loại B sẽ chạy sang Line B , loại C sẽ chạy sang Line C...

2. Đề xuất giải pháp dùng máy xử lý ảnh và camera công nghiệp VSTech

Giải pháp dùng 01 máy xử lý hình ảnh kết hợp với 01 camera công nghiệp VSTech. Camera gắn cách bề mặt sản phẩm từ 30cm đến 50cm, hình ảnh camera thu về phải thấy được hết khu vực trên bề mặt sản phẩm có chứa mã barcode. Giải pháp cũng dùng 01 cảm biến phát hiện sản phẩm kết nối với máy xử lý ảnh (máy CVS) để gửi tín hiệu trigger cho camera chụp hình khi sản phẩm chạy qua vị trí kiểm tra. Hình ảnh được gửi về máy CVS, phần mềm xử lý ảnh MVS-B sẽ phân tích ảnh, đọc barcode và xuất tín hiệu Output để phân loại sản phẩm.

Băng truyền chính sẽ cần điều chỉnh gắn thêm 2 truyền phụ và 2 cơ cấu phân loại (gạt hoặc đẩy) sản phẩm. Máy CVS sẽ xuất tín hiệu Output 24Vdc để điều khiển cơ cấu gạt (đẩy) sản phẩm từ băng truyền chính vào băng truyền phụ, nếu là sản phẩm A thì sẽ được đẩy vào Line A, sản phẩm B thì được đẩy vào Line B, sản phẩm C thì tiếp tục đi thẳng trên truyền chính (truyền C).

(Sơ đồ phần cứng của giải pháp đọc barcode và phân loại sản phẩm dùng Camera công nghiệp VSTech)

3. Chức năng của giải pháp:

- Cảm biến tự động phát hiện sản phẩm tới vị trí kiểm tra 
- Camera tự động chụp hình khi nhận được tín hiệu của cảm biến
- Máy CVS xử lý ảnh, nhận diện mã vạch
- Tự động xuất tín hiệu phân loại sản phẩm
- Giao tiếp PLC và điều khiển các cơ cấu chấp hành (cơ cấu phân loại sản phẩm)
- Lưu hình ảnh kiểm tra, lưu Database, lưu file CSV

Tag: #cameracongnghiep #xulyanhcongnghiep #visionsystem #machinevision #mayxulyanhcongnghiep #CVS #MVS-B #PhatHienLoiBeMatSanPham #kiemtramausac #nhandienmausac #MVS-B #KiemTraBarcode #Nhandienbarcode